Om Teknosofikum

I løbet af 2020-2023 udvikler vi et forsknings- og udviklingsbaseret online koncept og forløb om teknologiuddannelse målrettet undervisere i de videregående uddannelser i Danmark. Vi kalder dette Teknosofikum.

Nationalt og internationalt, på tværs af uddannelsessystemet, bliver teknologiuddannelse (med begreber som: teknologiforståelse, teknologisk forestillingskraft, digital myndiggørelse, computationel empowerment, informatik) i stigende grad anerkendt som nødvendig forudsætning for alle studerende. Dette kræver dygtige undervisere.

Teknosofikum

Søndre Campus Jura” Københavns Universitet Fotograf Jakob Dall  

… det at forstå, bruge og forholde sig til digitale teknologier er ikke længere kun en opgave for it-specialister. Ikke alle skal kunne kode, men alle skal kunne afkode og forstå digitale teknologier og forholde sig kritisk til dem og de nye perspektiver og etiske overvejelser, teknologierne bringer med sig i det enkelte fag, hvad enten det fag er sygepleje, jura eller design” (UFM, 2019, s. 5)

Interdisciplinært projekt 

Teknosofikum er et interdisciplinært projekt ledet af IT-Universitetet i København i samarbejde med Det Kongelige Danske Akademi – Arkitektur, Design, Konservering, Designskolen Kolding og Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet. Sammen med de fire partnerinstitutioner skaber projektet et første skridt i formuleringen af ​​teknologiuddannelse som et grundlæggende aspekt af akademisk dannelse i videregående uddannelser i Danmark.

Teknosofikum

Tegnesal” Det Kongelige Danske Akademi – Fotograf Nana Reimers 

Design Skolen Kolding – Fotograf Palle Skov

Gennem viden, praksis, scenarier og cases fra disciplinerne design, IT og jura, skaber Teknosofikum større forståelse for de transformationer, som digitalisering indebærer for samfundet og for det arbejdsområde, som underviserne i de videregående uddannelser uddanner studerende til.

Teknosofikum vil fremme undervisernes viden om og evne til at håndtere forskellige relevante former for viden, organisering, teknikker og digitale værktøjer, herunder at kunne bringe dem i spil på relevante måder i deres undervisningsaktiviteter, med fokus på at stilladsere de studerendes teknologiuddannelse, relateret til det emne, de underviser i.

… Teknologisk forestillingskraft… [er] et mindset og en kreativ praksis hos dem, der bruger, analyserer, designer og udvikler teknologier …. Det er en handleevne, der sætter folk i stand til at tænke med teknologi, transformere det, der er kendt, til det, der er muligt, og evaluere konsekvenserne af en sådan skabelse fra flere perspektiver “(Oversat fra Balsamo, 2005, s. 2)

Teknosofikum

Støttet af Uddannelses- og Forskningsministeriet 

Teknosofikum (2020-2023) er et designbaseret forsknings- og udviklingsprojekt, finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM). Teknosofikum er en del af den nationale handlingsplan for de videregående uddannelser “Digitale kompetencer og digital læring” (UFM, 2019), og Teknosofikum er relateret til den nye (UFM, 2019) stillingstruktur for videnskabeligt personale på universiteter med vægt på forskningsbaseret undervisning og vidensformidling og kontinuerlig udvikling af pædagogisk-didaktiske kompetencer for at sikre kvalificeret undervisning.